Zastanawialiście się może kiedyś, ileż to instytucji na poziomie Unii Europejskiej zaangażowanych jest mniej lub bardziej w zwalczanie przestępczości VAT-owskiej (oczywiście nie licząc służb poszczególnych krajów)…? No to mała podpowiedź: całkiem sporo.

Europol
Wspiera organy ścigania krajów członkowskich w zwalczaniu przestępczości, dotyczącej co najmniej dwóch państw członkowskich UE, a więc podpadają pod to karuzele oparte na WDT.

OLAF
OLAF – Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, mające za zadanie ochronę interesów finansowych Wspólnoty. OLAF dysponuje systemem informatycznym wymiany danych AFIS, wykorzystywanym min. przez Służbę Celną i organy skarbowe.

Eurojust
Do zadań Eurojustu należy zwiększenie skuteczności krajowych organów śledczych i dochodzeniowych w sprawach dotyczących min. przestępczości poważnej i zorganizowanej o charakterze transgranicznym.

Frontex
To inaczej Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, do której zadań należy m.in. pomoc w szkoleniu służb granicznych pod kątem zwalczania transgranicznej przestępczości gospodarczej.

Interpol
Wśród priorytetowych obszarów działalności Interpolu znajduje się m.in. zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ekonomicznej, a także identyfikacja trendów, szlaków przemytniczych i zorganizowanych grup przestępczych.

FATF
To Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), której zadaniem jest min. przygotowywanie i wspieranie działań służących zwalczaniu procederu prania pieniędzy (ma to oczywisty związek z VAT-owcami).

Grupa Egmont
Grupa Egmont – organizacja międzynarodowa zrzeszająca jednostki FIU z ponad stu krajów. Dysponuje ona m.in. bezpiecznym kanałem wymiany informacji finansowych.

Eurofisc
Sieć Eurofisc ma na celu wymianę między państwami członkowskimi ukierunkowanych informacji, ułatwiających wielostronną współpracę w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT. W ramach Eurofisc monitoringiem obejmowani są między innymi podatnicy, należący do podmiotów wysokiego ryzyka, dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie dostaw bądź świadczenia usług, których odbiorcą są, z wysokim prawdopodobieństwem, znikający podatnicy bądź inni podatnicy uczestniczący w oszustwie karuzelowym lub oszustwie typu znikający podatnik w innych państwach członkowskich UE.

No i jak to mówi stare przysłowie: „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”. A tutaj tych „kucharek” mamy aż 8, więc kto zna odpowiedź na pytanie, na ile skuteczny może być przepływ informacji pomiędzy tyloma różnymi instytucjami…